Có đăng ký 2 gói 4G Viettel cùng lúc được không?

Thực tế việc đăng ký 2 gói cước 4G song song phụ thuộc vào quy định của các nhà mạng khác nhau. Đối với mạng Viettel phụ thuộc vào chu kỳ gói 4G.

Rất nhiều khách hàng đặt câu hỏi: Có được phép đăng ký 2 gói 4G Viettel cùng lúc không? Vấn đề này xuất phát từ nhu cầu sử dụng của nhiều người. Liệu có đăng ký thành công hay không và quy định sử dụng như thế nào? Hãy cùng tìm lời giải đáp cho vấn đề này ngay dưới bài viết nhé!

Quy định đăng ký 3 gói 4G Viettel cùng lúc

1. Áp dụng đối với gói chu kỳ 1 ngày

  • Khách hàng được phép đăng ký gói 1 ngày với các gói tháng
  • Không được phép đăng ký chu kỳ 1 ngày với các gói 1 ngày khác

2. Áp dụng đối với gói chu kỳ 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày

  • Khách hàng được phép đăng ký gói cước 4G cùng lúc chu kỳ 3,5,7 ngày và 1 ngày được.
  • Khách hàng được phép đăng ký gói cước 4G chu kỳ 3,5,7 ngày với gói 1 tháng được.
  • Khách hàng không đăng ký các gói 4G chu kỳ 3,5,7 với các gói cùng chu kỳ được.

3. Áp dụng đối với các gói 4G chu kỳ tháng, chu kỳ dài

Hiện nay mạng Viettel đã triển khai đa dạng các gói chu kỳ tháng như ST90, ST120K,… Tuy nhiên theo quy định thì các gói tháng không được phép đăng ký cùng nhau. Ví dụ: Bạn đang sử dụng gói ST90 và muốn đăng ký thêm gói V120 là không được.

  • Không được đăng ký cùng lúc 2 gói 4G tháng
  • Được phép đăng ký gói tháng cùng lúc với các gói chu kỳ ngày. Thường được sử dụng để mua thêm khi gói chính hết dung lượng.
  • Được phép đăng ký 1 gói thoại và 1 gói data song song.

Để tránh việc phải sử dụng 2 gói cước song song, đăng ký cùng lúc bạn nên xác định nhu cầu sử dụng. Nếu bạn vừa có nhu cầu dùng data vừa gọi thoại thì hãy lựa chọn gói cước combo. Nếu chỉ có nhu cầu sử dụng data ở mức vừa phải thì lựa chọn gói 4G giá rẻ.

Như vậy phụ thuộc vào nhu cầu mỗi người mà lựa chọn gói cước hợp lý. Bạn có thể tham khảo đa dạng các gói cước 4G Viettel tại website của chúng tôi.